*ตัวอย่าง 0808086001
*กรุณาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือก่อนลงทะเบียน